Provádíme strojní pokládku živičných směsí finišery Vögele 800 a Vögele 06.90 v šířce 1,25 – 3,20 m a ruční pokládku

Provádíme strojní pokládku finišerem Vögele 800 a Vögele 06.90 v šířce 1,25 – 3,20 m a ruční pokládku živičných směsí, které dovážíme z nejbližší obalovny v předehřátém termokontajneru.  Předností této přepravy, oproti klasické zaplachtované na nákladním automobilu, je přeprava na delší vzdálenost a udržení zpracovatelné směsi na podstatně delší dobu v požadované teplotě.

Další možností je zpracovat vybourané asfaltové kry na místě opravy v recyklátoru bagela a následně ji znovu položit. Tato varianta je výhodná při pokládce kanalizací, vodovodů, eletrických a telekomunikačních kabelů , kde se odstraňuje jen část asfaltu v rýze. Zpracováním vytěženého odpadu na místě odpadá drahá přeprava a skládkování. Pracovní spáry a napojení mezi starým a novým asfaltem zaléváme pružnou zálivkou za horka, nebo ošetřujeme speciálními bitumenovými páskami.

Dále provádíme opravy konstrukcí vozovek,  buď kompletní výměnou, nebo jenom v  místě poruchy provedeme „kufr“. Na konstrukci vozovek používáme kvalitní štěrky a betonové stabilizace, které jsou vždy po vrstvách řádně zhutněné pomocí vibračního válce, pěchu nebo desky Provádíme také přípravu pro pokládku zámkové dlažby - od zemních prací po dovezení, rozprostření a zhutnění štěrkových vrstev.

Fotogalerie
Našimi klienty jsou:
Průmstav
Mados
Strabag logo
Stylbau
Eurovia
bak
Svitavy
Královéhradecká  provozní
VAK
Alprim

Zaujala Vás některá z našich služeb?

Máte dotaz, nebo si přejete zaslat nezávaznou poptávku?