1/ Náš systém plovoucích rámů

Podstata naší technologie spočívá v tom, že používáme plovoucí rámy poklopů. Široký rám poklopu se uloží přímo do konstrukce vozovky, odděleně od tubusu šachty. Celý poklop pak v průběhu střídání ročních období sleduje pohyby vozovky, ve které vlastně „plave“. Kvalita našeho systému je odzkoušena mnohaletou praxí. Na rozdíl od klasického systému, kdy se rámy poklopů ukládají na poslední přechodovou skruž, nebo na prefabrikované betonové kroužky, se náš plovoucí rám ukládá pomocí široké spodní příruby rámu poklopu – viz. obr. 1. Touto přírubou se rám ukládá do nebo na příslušnou vrstvu vozovky. Úložná plocha pro rám se omezí na straně šachty prefabrikovanými betonovými kroužky nalepenými 20 – 30 mm pod její úroveň tak, aby rám poklopu na nich neležel – viz. obr. 2. Po uložení rámu se doplní podkladní a krytové vrstvy.Jejich zhutněním je poklop dostatečně polohově i výškově fixován ve vozovce. Používáme teplou asfaltovou směs, kterou transportujeme z nejbližší obalovny v termoboxu.

  1. Ořízneme poklop do kružnice
  2. Vybouráme stávající konstrukci po vrch šachty
  3. Nalepíme podkladní kroužky, doplníme konstrukci vozovky a uložíme rám do nivelety vozovky
  4. Doplníme podkladní a krytové živičné vrstvy, včetně ošetření spáry

Díky použití rychletuhnoucích materiálů celá oprava trvá cca 4 hod. Náš systém plovoucích rámů poklopů je stabilní řešení opravy, odzkoušené na vysoce zatěžovaných silnicích. Řešení je chráněno dle zák.č527/90 Sb. a 478/92Sb

2/ Oprava poklopů klasickým způsobem

Rámy poklopů se ukládají na poslední přechodovou skuž nebo na prefabrikované betonové vyrovnávací kroužky. Používáme teplou balenou dopravenou termoboxem z nejbližší obalovny.

3/ Oprava způsobem samonivelačních poklopů

Umíme ukládat samonivelační poklopy do teplé asfaltové živice.

Fotogalerie
Našimi klienty jsou:
Průmstav
Mados
Strabag logo
Stylbau
Eurovia
bak
Svitavy
Královéhradecká  provozní
VAK
Alprim

Zaujala Vás některá z našich služeb?

Máte dotaz, nebo si přejete zaslat nezávaznou poptávku?